ඊ-සගරාව සදහා බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ලිපි පහත සදහන් විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා ලැබීමට සලස්වන්න.

web.ayurvedalk@gmail.com

දේශීය වෛද්‍ය ආයතන මගින් බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවගේ රෝග ව්‍යුපසමණය. 

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවා මගින් රෝග නිවාරණය හා බෝ නොවන රෝග වලින් වැලකීමට අවශ්‍ය තොරතුරු මහජනතාවට ලබාදීම.

පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය හා සංරක්ෂණය කිරීම.
ඔසු උයන් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම හා ව්‍යාප්ත කිරීම.
පළාත් ආයුර්වේද රෝහල - මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහල
Back
Next
දැක්ම
බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම මගින් නිරෝගී බව ලබාදෙන විශිෂ්ඨතම ආයතනය බවට පත්වීම


මෙහෙවර
බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීමට දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම භාවිතයට පෙළඹවීම මගින් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම තිරසාර භාවිතය සංරක්ෂණය කිරීම හා ස්වභාවධර්මයට අනුව ජීවත් වීමට හුරු කිරීම


පිවිසෙන්න
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2018.07.05
බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවාව මහජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පළාතේ සිදුවන සියලු සේවාවන් පිළිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය කටයුතු මේ තුළින් සිදු වේ.

වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලින කිරීම
පුවත් හා තොරතුරු ව්‍යපෘති හා වැඩසටහන් පිළිබද වාර්තා ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යන් හරහා පලකිරීම ආදී සියලු මාධ්‍ය කටයුතු මෙහෙයවීම
මාධ්‍ය ඒකකය මගින් සිදුවේ.
සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය හා ඊට අනුබද්ධ රාජ්‍ය ආයතන මගින් ඉටු කරන ජාතික මෙහෙවර සඳහා  සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දෙමින් සිටියි.
බස්නාහිර පළාත තුළ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ආවරණය කරමින් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය ක්‍රියාත්මක වේ.
දේශීය දැනුම හා ආයුර්වේද දර්ශනය අනුව නිරෝගී ජීවන රටාවක් පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමත්, අවශ්‍ය මග පෙන්වීම ලබා දීමත් බස්නාහිර පළාත්  ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.
කිරිබත්ගොඩ 
ආයුර්වේද පංචකර්ම රෝහල
මොල්ලිගොඩ
ආයුර්වේද  පංචකර්ම රෝහල
පළාත් චක්‍රලේඛ 01/2018

පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුක්ත වෛද්‍ය නිලධාරීන් දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරින් සහ ලියාපදිංචි / සහකාර වෛද්‍ය නිලධාරීන් විසින් දිනපොත් පවත්වාගෙන යාම

බාගත කරගන්න
වඩාත් ප්‍රතිඵලදායි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන සේවයක් රෝගින් වෙත ලබා දිමේ  අරමුණින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර එකම රෝහලක් තුලදි ලබා ගැනීමේ  සංකල්පය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරිම සදහා පළමු පියවර 2018.05.17 දින බදුරලිය ප්‍රාදේශිය රෝහලේදි  පැවති කෙටි සමාරම්භක උත්සවය සමග ආරම්භ විය.
මෙම අවස්ථාව බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් මාලා පෙරේරා මහත්මියගේ සහ බදුරලිය ප්‍රාදේශිය රෝහලේ කාර්ය භාර වෛද්‍ය නිලධාරි එම්.ඩබ්.අයි.යු.නයනසිරි මහතාගේ මුලිකත්වයෙන්  පැවැත්වු අතර මින් ඉදිරියට බදුරලිය  ප්‍රාදේශිය රෝහල වෙත පැමිණෙන රෝගින් සදහා අවශ්‍යතාවය පරිදි බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සමග ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ද ලබාගැනිමෙ හැකියාව පවති
.
අත්තනගල්ල නව ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම.

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නව ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කාර්යාලය විවෘත කිරීම 2018.05.03. දින පෙ.ව. 11.44 ට යෙදෙන සුභ මොහොතින් බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්තුමිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදුවිය. 
ඇල්හේන සහ සුව කෙත ව්‍යාපෘතිය
වස විසෙන් තොර දේශීය වී වගාවක් පිළිබද ආදර්ශ සැපයීම සදහා කාබනික පොහොර හා පාරම්පරික කෙම් ක්‍රම පමණක් යොදා ගනිමින් සිදු කෙරෙන ඇල්හේන සහ සුව කෙත ව්‍යාපෘතිය
පුරන් කෙටීමේ උත්සවය 2018. 03. 28 දින පෙ. . 7.51 ට යෙදෙන ශුභ නැකතින් මීගොඩ ආයුර්වේද රෝහලේ දී ආරම්භ විය.
මදුරාවල නව කාර්යාලය විවෘත කිරීම
2018.03.29
වන දින පෙ..7.42 ට යෙදුණු සුභ මොහොතින් පිරිත් සජ්ජායනය මධ්‍යයේ නවකාර්යාලයට ගෙවිදිමෙ උත්සවය බස්නාහිර පලාත් කොමසාරිස් තුමිය ,අනෙකුත් වෛද්යවරුන් ඇතුළු බොහෝ ආරාධිත අමුත්තන් සහභාගිත්වයෙන් සිදු විය.
කලුතර නාගොඩ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල තැබීම මහෝත්සවය
2018.04.07 වන සෙනසුරාදා පෙ.ව.10.52 ට යෙදුණු සුභ  මොහොතින් බස්නාහිර පලාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය  ,සමාජ සුභ සාදන පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කාන්තා හා සභා කටයුතු අමාත්‍ය ගරු සුමිත් ලාල් මැන්දිස් මැතිතුමාගේ ප්‍රධාන ත්වයෙන් පැවැත්විණි.
විදියගොඩ රජයේ ආයුර්වේද රෝහලේ  කාර්ය භාර ෛවදය  නිලධාරීනිගේ උපදේශකත්වයෙන් සහ සියලුම ෛවදය  කාර්ය මණ්ඩලයේ සංවිධායකත්වයෙන් 2018.04.16 දින දවස පුරා සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවයක් පවත්වන ලදී.
ඒ සදහා විදියගොඩ රජයේ ආයුර්වේද රෝහලේ සේවයේ නියුතු කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුලේ සාමාජිකයන්ද සහභාගි වූ අතර  එදින උදෑසන චාරිත්‍රානුකුලව හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය ද පැවැත්විනි. බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්තුමියගේ සම්ප්‍රාප්තියෙන් පසු සියලු උත්සව කටයුතු ආරම්භ විය.
 
කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික අවුරුදු උලෙළ 2018.04.27 වන සිකුරාදා වරකගොඩ දිපාලෝක මහා විදුහල් ක්‍රීඩා භූමියේ දි පැවැත්විණ.සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කල මෙම උත්සවය සදහා බස්නාහිර පලාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව මගින්  ඔසු පැන් ලබා දිම හා ප්‍රතිකාර කුටියක් පවත්වාගෙන යැම සිදු කෙරුණි .
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ථාශයේ නව ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවය 2018 මැයි 10 දින පෙ. ව. 10.30 ට යෙදුන සුභ මොහොතින් බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් මාලා පෙරේරා මහත්මිය හා ආරාධිත අමුත්තන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුවිය.
වික්‍රමාරාච්චි වෛද්‍ය වෘත්තීක සංගමය සංවිධානය කරන ලද උපහාර උත්සවයක් සහ අයුර්වේද වැඩමුළුවක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කළුතර දී 2018-06-02 දින පැවැත්විනි
Back
Next
අමාත්‍යාංශය
බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුභසාධාන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශය
.

http://healthmin.wp.gov.lk
ලිපිනය :
ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
නො. 18, නාවල පාර
නුගේගොඩ
සමාජ මාධ්‍ය සබැදියන්
දුරකථන :

කාර්යාලීය දුරකථනය    0112820792
ආයුර්වේද කොමසාරිස්    0112820795
පරිපාලන නිලධාරි
      0112820796
 
http://www.free-counter-plus.com
 
පුවත්
කාර්යයන්
තොරතුරු කේන්ද්‍රය
ආයුර්වේද රෝහල්
පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන
ආයුර්වේද ප්‍රජාසෞඛ්‍ය වෛද්‍ය සේවය
බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළ වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු
ඊ-සගරාව
මාධ්‍ය ඒකකය
නවතම පුවත්
ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - ශ්‍රී ලංකාව
කතුහිමිකම © 2018  - ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - ශ්‍රී ලංකාව
නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය - මාධ්‍ය ඒකකය - ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත
රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක - 26/2017(II)

වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන් සඳහා පැරණි අංක : 82/83 හා කාණ්ඩ යටතේ ලියාපදිංචි පැරණි සාමාජිකයන් මාර්ගගත ක්‍රමය (Online) ඔස්සේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම
අවසන් දිනය 2018-07-31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත

බාගත කරගන්න
බටහිර හා ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර එකම රෝහලක් තුලදී
රජයේ ආයුර්වේද රෝහල
වීදියගොඩ
සෞඛ්‍ය චක්‍රලේඛ 05/2018

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු ආයුර්වේද  වෛද්‍ය නිලධාරීනට පෞද්ගලික වෛද්‍ය වෘත්තියේ යෙදීම සදහා අනුමැතිය ලබා දීම

බාගත කරගන්න
ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා
ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතු
මා
ගරු පළාත් සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා 
සුමිත් ලාල් මැන්දිස් මැතිතුමා
අමාත්‍යාංශ ලේකම්
එච්. ජේ. ජී. ජී. ධර්මසේන මහතා
පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්
වෛද්‍ය ජී. එම්. මාලා පෙරේරා මිය
 
ගරු. ආණ්ඩුකාරතුමා
හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා
ජාත්‍යන්තර යෝග දින සැමරුම් උත්සවය

ජාත්‍යන්තර යෝග දිනය නිමිත්තෙන් සංවිදානය  කරන ලද යෝග සංදර්ශන වැඩසටහනක් හෝමාගම ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය මගින් 
හෝමාගම සුනිල් පෙරුම්බුලි ශ්‍රවණාගාරයේදී 2018.06.21 දින පැවැත්විණි.
මේ සදහා ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.
 
බාහිර බදවා ගැනීම්

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයුර්වේද සේවා සහායක තනතුරු සදහා අයදුම්පත් කැදවීම. අවසන් දිනය 2018.07.06

අයදුම්පත් බාගත කරගන්න